Voľné sú administratívne priestory na 2. poschodí domu s oknami orientovanými na východnú stranu do Michalskej ulice. K priestorom sa dostanete pohodlným schodiskom z podbránia domu. Priestory pozostávajú z 5 miestností s vlastným príslušenstvom a ústredným kúrením. Začiatkom 90. rokov mulého storočia prešli rozsiahlou renováciou na administratívne účely.

Výmera priestorov
označenie na výkrese označenie priestoru výmera v m2
26 vstup 17,50
1 kancelária 26,68
29 kancelária 48,11
28 kancelária 35,75
25 kuchynka 11,16
24 WC, kotolňa 5,65
  výmera spolu 144,85
Priestory sú k dispozícii ihneď.
Cena: 120,- € m2/rok

Kancelárske priestory na 1. poschodí so vstupom a orientáciou do dvora objektu. Priestory pozostávajú zo vstupnej miestnosti, kancelárie a skladu.

Poznámka: Bez nábytku, vlastné elektrické kúrenie.
Výmera priestorov
označenie na výkrese označenie priestoru výmera v m2
21 vstup 14,99
22 kancelária 19,42
23 sklad 6,48
  výmera spolu 40,89
Priestory sú k dispozícii ihneď.
Cena: 100,- € m2/rok